VI SAMVERKAR

FÖR DIG SOM FÖRETAGARE I GNOSJÖREGIONEN

I Gnosjöregionen driver fyra kommuner och näringslivsbolag ett gemensamt arbete som syftar till att förstärka vårt livskraftiga näringsliv. Business Gnosjöregion AB bildades 2015 och är en gemensam utvecklingsplattform för Gnosjöregionen: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo

 

Utifrån Business Gnosjöregion AB drivs gemensamma näringslivsfrågor och utvecklingsprojekt som är till nytta för näringslivet i

Gnosjöregionen - Sveriges industritätaste region.

Tillverkningsindustrin i Sverige står idag för ca 20 % av vår BNP och 77 % av landets export och är fortfarande stark och viktig för vår konkurrenskraft och vår ekonomiska tillväxt. I Gnosjöregionen finns ca 7 000 aktiva företag varav en majoritet är verksamma som småföretagare in om tillverkningsindustrin. Det gör oss till en av Sveriges starkaste parter i näringslivsfrågor för SME-företag.

BGRs uppdrag är bl.a. att driva gemensamma näringslivsfrågor, skapa och driva utvecklingsprojekt, till nytta för näringslivet och näringslivsaktörerna i de fyra kommunerna. 

VÅRA TJÄNSTER

FÖR DIG SOM FÖRETAGARE I GNOSJÖREGIONEN

Utvecklings-

projekt

Vi skapar utvecklingsprojekt baserat på vad företagen i Gnosjöregionen har för behov inom internationalisering, kompetens, tillväxt och utveckling

NÄRINGSLIVSSTÖD I GNOSJÖREGIONEN

GISLAVED

GNOSJÖ

VAGGERYD

VÄRNAMO

 

GDPR
Läs mer om hur vi hanterar GDPR här.
COOKIES

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook