Enkät om arbetspendling i Gnosjöregionen

Fungerande arbetspendling är en förutsättning för att företagen i Gnosjöregionen ska fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare.

 

Företag kring Gnosjö och Hillerstorp har uttrycket stort behov att hjälpa sina anställda med pendlingsmöjligheter, främst till och från Jönköping. I möte med Region Jönköpings län och Länstrafiken, fick BGR i uppdrag att undersöka pendlingsstatistik till/från företag i Gnosjöregionen.

Hjälp oss att påverka pendlarmöjligheterna genom att besvara frågorna nedan. Vi vill förutom inpendling till regionen, även undersöka behov av att utöka pendlarmöjligheter mellan våra orter.

Vi vill ha dina svar senast 10 februari 2018.

Tack!

Frågor?

Kontakta Ingalill Ebbesson/näringslivsutvecklare Gnosjö kommun, tel 0370-33 10 05, ingalill.ebbesson@gnosjo.se eller

Nina von Krusenstierna/VD BGR, tel 0728 533 007, nina@bgr.se

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook