Dataskydd

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

Business Gnosjöregions syn på GDPR

Vi tror att en naturlig konsekvens av GDPR är att det kommer ställas högre krav på dataskydd samt ökad transparens och säkerhet kring organisationers processer. Detta ger intressenter ökad insyn i hur deras data används, samt flexibilitet och kontroll över hur deras personliga information hanteras för att de ska kunna dra bättre nytta av produkter och tjänster som erbjuds.

Vi har en tydlig ambition – vi vill erbjuda smidiga verktyg och tjänster som företagen i Gnosjöregionen kan dra nytta av. För oss är det viktigt att vara tydliga med detta, eftersom personuppgifter inte bara krävs för att hantera utskick och inbjudningar, utan också för att undvika onödiga, upprepande steg och istället möjliggöra effektivare arbetssätt.

Business Gnosjöregion hanterar personuppgifter med största omsorg, och vid behov anpassar vi våra processer i enlighet med de krav som anges i GDPR. För oss tar arbetet inte slut den 25:e maj – snarare tvärtom; vi kommer fortsätta att förbättra våra tjänster med våra kunders integritet i åtanke.

Din integritet

Vi bryr oss om dig och din integritet.

För oss är det viktigt att villkoren för hur vi hanterar dina kontaktuppgifter är lättillgängliga samt att du är medveten om vilken information vi samlar in om dig och hur vi hanterar den för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vill du veta mer om detta kan du klicka dig vidare in på “Vilken information samlar vi om dig?” och “Hur hanterar vi din information?”. Du kan även läsa om BGRs policy gällande GDPR här.

Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till oss på info@bgr.se.

GDPR för deltagare i BGRs aktiviteter

Business Gnosjöregion värnar om deltagare i aktiviteter, vilket innebär att vi bryr oss om både er och er gemensamma integritet.

Eftersom Business Gnosjöregion i verksamhetens tjänster, nätverk och aktiviteter endast hanterar personuppgifter för sitt ändamål att underhålla BGR verksamhet, och inte å deltagarens eller ev. underleverantörs vägnar dvs. på uppdrag av den andre, är det inte nödvändigt med ett personuppgiftsbiträdesavtal. Eftersom vi i samverkan med ev. underlevantör bestämmer syfte och ändamål med vår respektive hantering av data innebär det att vi båda är separat och individuellt personuppgiftsansvariga för vår respektive datahantering.

Vid de fall tjänster och verktyg omfattar arbete av underleverantör,  regleras informationshanteringen i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

GDPR för deltagare i styrelse

Vi hanterar personuppgifter enbart för hantering enligt Aktiebolagslagen.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

Business Gnosjöregion värnar om sina deltagare i aktiviteter, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel personalchefsnätverk och nyhetsbrev, behöver vi samla in viss personlig information.

För att delta i personalchefsnätverket, delta på aktiviteter eller hålla dig uppdaterad om näringslivet i Gnosjöregionen, behöver vi veta vilket företag du arbetar på och vilken e-postadress du har.

Denna information är nödvändig för att vi ska kunna nå dig med information.

För dig som skrivit in dig på Fastighetsportalen Gnosjöregionen hanterar vi uppgifter om ditt telefonnummer och e-postadress samt företagsuppgifter.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter samt Business Gnosjöregions användning av cookies.

Hur hanterar vi din information?

Business Gnosjöregion värnar om dig som deltar i våra aktiviteter eller vill få information om näringslivet i Gnosjöregionen, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

  • Vi kan behöva kontakta dig för att förbättra näringslivsarbetet eller informera om aktiviteter

  • Vi kan behöva ställa frågor om konjunkturläget i Gnosjöregionen, förutsatt att du gett ditt medgivande.

  • Vi kan kontakta dig för att erhålla uppgifter om de fastigheter du vill utannonsera i våra kanaler.

Business Gnosjöregion säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vill du veta mer om hur vi samlar in information? Klicka på fliken “Vilken information samlar vi in?” så kan du läsa mer.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din personliga integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som förklarar hur vi hanterar personuppgifter och cookies.

Vanliga frågor och svar

Vad används mina personuppgifter till?

Vi hanterar de uppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster – exempelvis information om aktiviteter och aktuella näringslivsevent. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter under sektionen “Hur hanterar vi din information?”.

 

Kan jag begära att mina personuppgifter tas bort?

Ja, det kan du!

För att begära att få dina uppgifter borttagna behöver du kontakta oss på info@bgr.se

 

Kan jag begära en utskrift av mina personuppgifter?

Ja!

För att begära att få dina uppgifter utskrivna behöver du kontakta oss på info@bgr.se

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för. Läs mer om detta i vår dataskyddspolicy.

 

Var lagrar ni mina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och ser till att de lagras tryggt och säkert på egen server.

Hur avregistrerar jag mig från att få nyhetsutskick?

Hör gärna av dig till oss på info@bgr.se så hjälper vi dig, eller välj att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mejlet.

 

Business Gnosjöregions dataskyddspolicy
Business Gnosjöregions användning av cookies
 
 
 
 
 
 

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook