Internationalisering

Vi ska underlätta för företagen att etablera och behålla affärskontakter i omvärlden.

 

Business Gnosjöregion AB ska bidra till en förstärkt internationalisering i samarbete med andra aktörer. Det innebär att vi vill underlätta för företagen att etablera och behålla affärskontakter i omvärlden. Aktiviteter som syftar till att skapa nya marknader kommer, i första hand, att riktas mot Tyskland och nordiska länder. Ett samarbetsnätverk är redan initierat med regionen Wedemark/Hannover i Tyskland.

 

Vi kommer även att arbeta med att förstärka kunskapen om Gnosjöregionen.

 

Ett ökat fokus på internationella influenser och samarbeten medför även möjlighet för nya verksamheter inom olika branscher (tjänster eller produkter) att etablera sig i regionen. Detta kan både ske genom en mer intensiv och tätare samverkan mellan befintliga företag i regionen och/eller mellan kompletterande inhemska och utländska företag utanför regionen.

Business Gnosjöregion mål 2017-2020

  • Öka investeringar i regionen

  • Öka kontaktytor med internationella aktörer för att skapa nya marknader.

  • Stimulera till internationalisering

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook