Konjunkturbarometern

Gnosjöregionen

Konjunkturbarometern har tagits fram för att på ett enkelt sätt kunna mäta ”temperaturen” på näringslivet i Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö kommuner.

Konjunkturbarometern har sedan 1996 genomförts av Vaggeryds Näringslivsråd för att på ett enkelt sätt kunna mäta ”temperaturen” på näringslivet. Nu har konjunkturbarometern blivit digital och spridits till övriga kommuner i Gnosjöregionen; Värnamo, Gislaved och Gnosjö, som en del av samarbetet i BGR Business Gnosjöregion AB.

Företag i alla branscher har svarat på frågor om orderläge, inköpsläge, personalläge, investeringar och framtidstro. Det är en trendmätning på en 5-gradig skala (-2; -1, +-0; +1; +2) där företagen anger aktuella läget i förhållande till förändringar under de senaste 3 månaderna.

Konjunkturbarometern i december 2017

Månadens Konjunkturbarometer visar att Gnosjöregionen fortsätter sin positiva utveckling.

En något svagare orderingång kan ses bland Gnosjöregionens i den senaste konjunkturmätningen som genomfördes i mars.

Framtidstron är fortsatt stark bland företagen inom Gnosjöregionen. Investeringsläget ökar och framtidstron är positiv i alla kommuner i Gnosjöregionen.


Snitt: 0,37 (-0,04)
 

  • Något minskat orderläge i regionen

  • En ökning av inköpsnivån

  • Fortsatt efterfrågan på personal

  • Investeringsnivån ökar

  • Något dämpad men positiv framtidstro inför det kommande kvartalet

Vill du veta mer om Konjunkturbarometern? Kontakta Ulf Annvik, tel 070-698 78 48, e-post: ulf.annvik@varnamonaringsliv.se.

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook