Lärandemodeller i Gnosjöregionen

I BGR:s nystartade förstudie Lärandemodeller i Gnosjöregionen, skapar vi arbetsmodeller för att öka matchningen mellan företagens behov och utbildningsaktörernas utbud.

 

I projektet tar vi bland annat fram hur det ”gemensamma språket” ska se ut för att kompetensbehov och utbildning ska kunna matchas bättre. En inriktning som kan komma utbildningar till del, är att vi gör en översyn av de typer av validering som finns, på låg och hög nivå. En kompetensanalys eller validering, underlättar för företaget att kunna ta ställning till om en anställd behöver vidareutbildas eller om en arbetssökande har rätt kvalifikationer.

Vi skapar också arbetsmodeller för hur företaget kan förmedla sitt kunskapsbehov så att utbildningsaktörer kan anpassa sina utbildningar till detta.

 

Detta knyter an till regeringens satsning i valideringskommissionen och kommer framgent att kunna sprida inspiration till andra regioner.

 

Förväntat resultat av projektet

Projektet ska kartlägga och ta fram tydliga, systematiska och välförankrade arbetsmodeller för att stärka invdividens möjligheter till livslångt lärande. Detta görs genom att säkerställa att företagens behov matchas med utbildningsaktörers utbud samt att skapa arbetsmodeller för hur analys av företagens befintliga kompetens ser ut.

Läs vad Ola skriver om projektet!

Slutrapport för Förstudie Lärandemodeller, skriven av Monica Johansson, BGR

Följeforskarrapport för Förstudie Lärandemodeller, skriven av Karin Kilhammar, Jönköping University

Projektledning

Ola Karlsson

Projektledare - inriktning företag

tel: 070 533 83 67 

e-post: ola@bgrab.se

Monica Johansson

Bitr. projektledare - inriktning utbildning

tel: 073 588 16 96

e-post: monica@bgrab.se

Gnosjöregion.se magasin, sid 54-55.

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook