Lärandemodeller Gnosjöregionen

 

I BGR:s nystartade förstudie Lärandemodeller i Gnosjöregionen, skapar vi arbetsmodeller för att öka matchningen mellan företagens behov och utbildningsaktörernas utbud. Här berättar Ola Karlsson, Projektledare, om projektet.

-"Projektet syftar till att hitta modeller för att underlätta kompetensutveckling (livslångt lärande) i små och medelstora företag. Kompetensutveckling i företagen är många gånger helt avgörande för företagens konkurrenskraft och långsiktiga utveckling.

För individen är ständig kompetensutveckling nödvändig för att kunna följa med i den snabba utvecklingstakten.

 

Målgrupp: företag som har mellan 10-50 anställda. Dessa har sällan råd med en egen HR-funktion.

 

Modell: Kompetenskartläggning görs ute på företagen. Vi använder oss av de olika branschernas så kallade Valideringsverktyg. Kunskapstester genomförs på en stor del av personalen. Både individ och företag får en god bild av nuläget och hur man individ/företagsanpassat kan öka kompetensen genom riktade utbildningsinsatser.

”Vi skjuter prick istället för att använda hagelbössa”, vilket ger en kostnadseffektiv kompetensutveckling.

De branscher som kommit längst är Skärteknik, Gjuteri, Underhåll, Polymer och Trä.

Utveckling av valideringsverktyg sker inom ett flertal branscher, även utanför industrin, vilket innebär att modellen vi använder oss av kommer att bli bättre och ännu mer användningsbar i takt med att valideringsverktygen kommer fram.

Vi har 4-5 pilotföretag i Gnosjöregionen som testar vår modell för kompetensutveckling genom validering(kunskapstester). Resultaten är mycket lovande.

Testresultaten läggs in i ett HR-system och kan sedan analyseras på olika nivåer i företag.

 

Projektet är en förstudie och pågår från februari 2016 till januari 2017 och är helt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Avsikten är att kunna använda erfarenheterna från förstudien i ett större genomförandeprojekt i regionen under 2017-2019.

 

Noterbart är att det kom ut ett regeringsdirektiv i oktober 2016, där tillväxtverket får i uppdrag att genomföra Kompetenskartläggning och kompetensutveckling på ett antal Pilotföretag, med samma metod som projektet: Gnosjöregionen ligger i framkant!"

Ola Karlsson, Projektledare på Business Gnosjöregion

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook