Om oss

Business Gnosjöregion AB bildades i maj 2015. Det är en gemensam utvecklingsplattform för Gnosjöregionen: Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö. Redan 2012 gjordes en omfattande behovsanalys i Gnosjöregionen för att förbättra näringslivets konkurrensmöjligheter. Utifrån behovsanalysen konstaterade kommunerna att man borde göra en gemensam satsning för regionens tillväxt.

 

Tillsammans satsar kommunerna och näringslivsbolagen i de fyra orterna nu på ett gemensamt tillväxtarbete. Utifrån Business Gnosjöregion AB vill man driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft för näringslivet. Inriktningen är bland annat innovation och entreprenörskap samt digitalisering.


Bolaget initierades och ägs helt av Gnosjöregionens Näringslivsråd där representanter för de fyra kommunerna och näringslivsbolag/-föreningar ingår.

Syftet är att samverka och skapa bättre samordning med bibehållen lokal förankring vad beträffar näringslivsfrågorna i Gnosjöregionen. Medfinansiärer är bland annat kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd.

 

Katrin Svensson
Ledning
katrin.svensson@gnosjo.se

Katrin ingår i BGR Ledningsgrupp

Inriktning Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Hon är även näringslivsutvecklare för Gnosjö kommun.

Anki Hansson
Ledning 
anki@varnamonaringsliv.se

Anki ingår i BGR ledningsgrupp

Inriktning Omvärldsbevakning och Attraktiv region.

Hon är även näringslivschef för Värnamo Näringsliv AB.

Leif Österlind
Ledning
leif@entergislaved.se

Leif ingår i BGR ledningsgrupp

inriktning Attraktiv Region och Kompetens.

Han är även näringslivschef i Gislaved och VD för Enter Gislaved AB.

Susanne Haegerstam
Ledning
susanne.haegerstam@vaggeryd.se

Susanne ingår i BGR Ledningsgrupp

Hon är även kontaktperson för Vaggeryds näringsliv..

Inge Johansson 
Styrelserdförande
inge@gnox.se

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook