Omvärldsbevakning

Vi ska öppna nya marknader och skapa nya kontaktytor för Gnosjöregionens företag.

 

Gnosjöregionen är Sveriges mest industritäta region. Den karaktäriseras av exportberoende och känslighet för

internationella konjunkturer. Hög omvärldskunskap bland näringslivets aktörer är viktig för att bidra till ett tryggare, mer långsiktigt strategiskt förhållningssätt och agerande på marknaden. Kunskap om regionala, nationella och/eller internationella marknader och branscher samt om hur händelser och tendenser kan påverka näringslivets förutsättningar är nödvändiga verktyg för näringslivet i en alltmer globaliserad, starkt konjunkturpåverkad omvärld.

 

Vi ska bidra till en ökad kännedom hos våra företag om relevanta branschutvecklingar i omvärlden.

Konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern visar på hur företagsledare i Gnosjöregionen själva bedömer orderläge, inköpsläge, personalläge, investeringar och framtidstro.

Please reload

Ansvariga för fokusområde Omvärldsbevakning
Visa mer

Ulf Annvik

Värnamo Näringsliv AB

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook