Automation i Gnosjöregionen

Business Gnosjöregion AB ska verka för att företag i Gnosjöregionen stärks inom automatisering för att kunna möta upp den konkurrens som växer sig starkare från omvärlden.

I projektform deltar vi och stöttar vi verksamhet under samlingsnamnet Automation Småland. Detta syftar till att öka konkurrenskraften hos automationsföretag, deras kunder och övrig industri genom att tillföra ny teknik, kompetens, forskning och innovation samt att återskapa delar av förlorade arbetstillfällen.

 

I Gnosjöregionen finns ett stort antal tillverkande företag (inom bland annat metall-, plast- och träindustri) som har potential att påbörja automatisering eller att växla upp sin automatisering. Många företag har även startat upp genom att bygga sina egna automatiserade linor. Konkurrensen är hård inom tillverkning och för att stötta våra företag planerar BGR en genomlysning för att identifiera hur företagen kan stöttas i automatiseringsprocessen.

 

Automation Småland har drivits i projektform sedan 2012 och BGR har varit projektägare. Under 2016 satsar vi nu på att bredda automationssatsningen. Projektet ändrar i organisationsuppställningen och föreningen med automationsföretag i Gnosjöregionen gör en ny ansökan medan BGR undersöker möjligheter att stötta i lönsamhetsperspektivet hos kundföretag.

 

På så sätt hoppas man stärka den lokala anknytningen och automationsutvecklingen ytterligare.

 

Föreningen Automationsföretag i Sverige, som idag omfattar drygt 20 lokala företag i den lokala noden, bygger vidare med utveckling av automationsnoder. Vid slutet av projektperioden räknar föreningen med att nätverket omfattar sextio företag över hela länet och att nätverket konsoliderats till ett "kluster". Samarbetet ska då vara så stabilt att det kan stå på egna ben och fortsätta verka som ett av regionens nav i framtidens industri. Verksamheterna inom föreningens nätverk ligger i linje med visionen Produktion2030, eller Industri 4.0, om hållbar utveckling och produktion av avancerade industriella varor och tjänster.

 

Genom att möta företagens behov i såväl kundens som leverantörens perspektiv hoppas vi kunna optimera automatiseringsutvecklingen i Gnosjöregionen.

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook