Raka Spåret

Sverige ska bygga en höghastighetsjärnväg från Stockholm till Malmö. I februari 2016 meddelande Sverigeförhandlingen att de vill börja förhandla med kommuner och regioner längs den västliga dragningen, alltså över Värnamo. Avgörande för sträckningen är var den gör mest nytta och därför har alla kommuner och regioner längs de olika alternativa sträckningarna fått lämna in så kallade nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen.

 

I sin nyttoanalys har Värnamo kommun bland annat beskrivit vilken effekt en höghastighetsjärnväg kommer att få på bostadsutvecklingen, arbetsmarknadsutvecklingen, pendlingsmöjligheten, näringslivets tillväxt och miljön. En dragning av järnvägslinjen genom Värnamo kommer ha stor betydelse för hela Gnosjöregionens utveckling.

 

BGR har deltagit i lobbyarbet för den västliga dragningen av banan, över Värnamo.

 

– Det här beskedet är inte minst ett gott betyg till alla de i Värnamo kommun som har lagt ned ett enormt arbete på att jobba fram underlaget till de nyttoberäkningar vi lämnat till Sverigeförhandlingen, säger Ulf Svensson, kommunchef.

Läs Gnosjöregionens näringsliv uppmaning till Sverigeförhandlingen.

Mikael Karlsson är Värnamo kommuns ansvarige för kontakter med Sverigeförhandlingen.

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook