Regionens attraktivitet

Vi vill bidra till att bibehålla och öka attraktionskraften i Gnosjöregionen – ur näringslivets perspektiv såväl

som ur samhälls- och boendesynpunkt.

 

Gnosjöregionen har under en lång tid varit något av ett ”eget varumärke” som kännetecknat företagsamhet,

klurighet och effektivitet. Det kännetecknas även av hjälpsamhet och samverkan. Det vill vi vårda och förstärka.

 

Business Gnosjöregion AB med näringslivsbolag och kommuner vill bidra till att vår region, Gnosjöregionen, utvecklas.

Vi vill bidra till att fler intressanta arbetstillfällen skapas och att möjlighet till kompetensutveckling förstärks. För att attrahera ny kompetens till vår region samt att locka våra kommuninvånare att bo kvar i Gnosjöregionen, är det viktigt att regionen är attraktiv. Här följer behovet av god infrastruktur, attraktivt boende och en levande och stimulerande social miljö.

 

Business Gnosjöregion AB är ett forum där näringsliv och kommun kan mötas och diskutera regionala

utvecklingsfrågor för att finna gemensamma och långsiktiga lösningar för regionen.

Business Gnosjöregion mål 2017-2020

  • Bidra till att öka attraktionskraften i Gnosjöregionen.

  • Marknadsföra och synliggöra Gnosjöregionen.

  • Öka diversifieringen dvs. fler branscher och typer av företag.

  • Ökad kännedom om Gnosjöregionen, nationellt och internationellt.

  • Bli en remissinstans inom infrastruktur

Ansvariga för fokusområde Regionens Attraktivitet

Ulf Annvik

Värnamo Näringsliv AB

Mikael Gustafsson

Region Jönköpings Län

Aktiviteter

Lediga lokaler

BGR tar fram en webbportal för fastighetsägare i Gnosjöregionen för att utannosera lediga industrilokaler, kontor eller lager.

1 / 1

Please reload

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook