Våra sponsorer

Göran Nilsson, Värnamo

Sponsra Katalysator Ung Entreprenör!

En digital mötesplats för unga företagare i Gnosjöregionen!

Projektidén Katalysator Ung Entreprenör, ska bygga en portal för ungdomar (nyanlända och svenskfödda) för att de ska hitta mentorer, få stöttning och utbyta idéer.

Vi kommer söka medel från Tillväxtverket men behöver ca 150.000 kr!

För dessa pengar kan vi göra en förstudie kring hur en digital portal för unga företagare, ska se ut. Vi själva skjuter till tid och egna medel.

Hjälp oss! Vi behöver ditt stöd senast 31 augusti 2017 (senarelagt datum pga semestrar).

Katalysator Ung Entreprenör bidrar till att skapa bryggan mellan ungt entreprenörskap och etablerat företagande.

Vi vill bygga ett digitalt "skyltfönster" där unga företagare i Gnosjöregionen kan få hjälp av privatpersoner, företag och organisationer. Hjälpen kan vara i form kompetens och/eller ekonomisk stöttning .

Målgruppen är ungdomar, nyanlända eller svenskfödda, med en affärsidé och nystartat företag. Genom Katalysator för Ung Entreprenör får UF alumni hjälp att driva företag.

Plattformen erbjuder

  • möjlighet för nystartade företag att erhålla förutsättningslös ekonomisk eller kompetensmässig stöttning.

  • en bank för mentorskap där erfarna företagare, unga företagare erbjuder stöttning.

  • en idébank där ungdomar/erfarna entreprenörer kan sälja eller ge bort sin affärsidé

  • workshops kring ungdomars attityder till entreprenörskap (Gnosjöandan 2.0)

Inbetalning via kreditkort eller PayPal

Om du vill att vi sätter in din logotyp på denna sida, som tack för din inbetalning så ber vi att du e-postar den till info@bgrab.se

De medel du betalar in kommer att användas till ovanstående syfte och i det fall ansökan inte beviljas kommer medlen att användas för att stötta ungdomars företagande, men på annat sätt.

Jag vill veta mer! Kontakta mig!
  • Facebook Social Icon

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook