Studie- och yrkesvägledarnätverk

Gnosjöregionen

BGR och Teknikcollege har tillsammans bjudit in studie- och yrkesvägledarna, (SYV) i Gnosjöregionen till ett nätverk. Syftet är att skapa ett nätverk "kollegor emellan" för att sprida goda idéer och göra näringslivet mer delaktigt i Studie- och Yrkesvägledningen genom regelbundna träffar. Vårt gemensamma mål är att uppmuntra teknikintresset hos våra ungdomar och vuxna och på så sätt öka intresset och kunskapen om industri- och teknikrelevanta yrken och utbildningar. Ansvariga från BGR är Leif Österlind/Enter Gislaved AB och Ingalill Ebbesson/Gnosjö kommun.

Vi startade vårt arbete under hösten 2016 och har hittills haft två företagsförlagda möten. Ett på Etac i Anderstorp och ett på 3M i Värnamo.

I december ordnade vi också med en möjlighet att tillsammans med oss besöka Euroskills i Göteborg den 2 december. Det är en tävling i yrkesskicklighet för ungdomar upp till 25 år. De tävlar i 35 olika yrken och deltagarna kommer från hela Europa.

Vi har fått väldigt god respons från SYV-arna som ser fram emot våra gemensamma möten och aktiviteter.

Vi har fått en fantastisk start - och vi kommer att fortsätta med regelbundna möten!

Är du studie- och yrkesvägledare i Gnosjöregionen? Vill du delta i nätverket?

Kontakta oss:

Ingalill Ebbesson, Gnosjö kommun, tel 070-523 17 58, e-post: ingalill.ebbesson@gnosjo.se

Johanna Arvidsson, Teknikcollege, tel 0370-37 76 94, e-post: vastrasmaland@teknikcollege.se

Adress

Stortorget 2

332 30 Gislaved

Telefon

T: +46 704945160

 

  • LinkedIn
  • Facebook